';

Д-р Младенов, дм

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

Oт 2016 г.

Гл. адм. лекар, Клиника по урология, УМБАЛ„Александровска”, София

От 2014 г.

Консултант уролог, МЦ „Калимат”, София

2013–2014 г.

Консултант уролог, Болница „Сити Клиник”, София

2011 г.

Специализация по лапароскопска урология, SLK Клиники Хайлброн, Германия, Проф. Д-р Й. Расвайлер

От 2006 г.

Главен асистент, лекар, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

От 2013 г.

Лектор на курсове по следдипломно обучение (СДО), МУ София

2013 г.

Специалност по урология

2008-2013 г.

Специализация в Клиника по урология, УМБАЛ „Александровса“, МУ София

От 2006 г.

Преподавател на български и чуждестранни студенти по медицина в Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ София

От 2006 г.

Главен асистент, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, Медицински Университет (МУ) София

2006 г.

Образователна и научна степен „Доктор”, Клиника и поликлиника по урология, ВВУ, Мюнстер, Германия, Директор: Проф. Д-р Л. Хертле
Тема на дисертация: „Прогностичната стойност на елиминационната кинетика на ПСА след радикална простатектомия”,

2003-2005 г.

Клиника и поликлиника по урология, ВВУ, Мюнстер, Германия – докторант и сътрудник като студент

2004 г.

Стипендия на Немското Урологично Дружество за участие и представяне на постер на 56-ия конгрес по урология във Висбаден, Германия

2001-2003 г.

Епидемиологичен раков регистър, Област Мюнстер, Германия – сътрудник като студент

1998-2005 г.

Медицина, Вестфалски Вилхелм – Университет (ВВУ), Mюнстер, Германия

1993-1998 г.

Средно образование: 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. K. Гълъбов“, София (българска и немска диплома за завършено средно образование)

1986-1993 г.

Начално и основно образование: 22-ра Гимназия „Г. Раковски”, София

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 50 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 100 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 100 представени доклади, презентации, постери с резюмета

Над 50 цитирания на научните публикации

Автор и съавтор на глави от учебници, монографии и ръководства

Участие в 3 научни проекта

Подизследовател в 5 клинични изпитвания фаза II и III с индикации свръхактивен пикочен мехур, доброкачествена простатна хиперплазия, карцином на простатата

Научен секретар на организационния комитет на ежегодния Национален симпозиум по урология и ендоурология и член на организационния комитет на Националния конгрес по урология

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2021 г.

Член на редакционния съвет на списание „Клинична урология”

От 2013 г.

Член на редакционния съвет на списание „Урология” и списание „Уронет”

От 2012 г.

Член на Българското дружество по Ендоурология и ЕКЛ

От 2006 г.

Член на Европейската Асоциация по Урология (ЕАУ)

От 2006 г.

Член на Българското Урологично Дружество (БУД)

От 2006 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Немски и английски език

Д-р Младенов, дм

Професионална дейност

От 2016г. – Гл. адм. лекар, Клиника по урология, УМБАЛ„Александровска”, София

От 2014г. – Консултант уролог, МЦ „Калимат”, София

2013-2014г. – Консултант уролог, Болница „Сити Клиник”, София

2011г. – Специализация по лапароскопска урология, SLK Клиники Хайлброн, Германия, Проф. Д-р Й. Расвайлер

От 2006г. – Главен асистент, лекар, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

От 2013г. – Лектор на курсове по следдипломно обучение (СДО), МУ София

2013г. – Специалност по урология

2008-2013г. – Специализация в Клиника по урология, УМБАЛ „Александровса“, МУ София

От 2006г. – Преподавател на български и чуждестранни студенти по медицина в Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ София

От 2006г. – Главен асистент, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, Медицински Университет (МУ) София

2006г. – Образователна и научна степен „Доктор”, Клиника и поликлиника по урология, ВВУ, Мюнстер, Германия, Директор: Проф. Д-р Л. Хертле
Тема на дисертация: „Прогностичната стойност на елиминационната кинетика на ПСА след радикална простатектомия”,

2003-2005г. – Клиника и поликлиника по урология, ВВУ, Мюнстер, Германия – докторант и сътрудник като студент

2004г. – Стипендия на Немското Урологично Дружество за участие и представяне на постер на 56-ия конгрес по урология във Висбаден, Германия

2001-2003г. – Епидемиологичен раков регистър, Област Мюнстер, Германия – сътрудник като студент

1998-2005г. – Медицина, Вестфалски Вилхелм – Университет (ВВУ), Mюнстер, Германия

1993-1998г. – Средно образование: 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. K. Гълъбов“, София (българска и немска диплома за завършено средно образование)

1986-1993г. – Начално и основно образование: 22-ра Гимназия „Г. Раковски”, София

Научни трудове и дейност

Над 50 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 100 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 100 представени доклади, презентации, постери с резюмета

Над 50 цитирания на научните публикации

Автор и съавтор на глави от учебници, монографии и ръководства

Участие в 3 научни проекта

Подизследовател в 5 клинични изпитвания фаза II и III с индикации свръхактивен пикочен мехур, доброкачествена простатна хиперплазия, карцином на простатата

Научен секретар на организационния комитет на ежегодния Национален симпозиум по урология и ендоурология и член на организационния комитет на Националния конгрес по урология

Професионални организации

От 2021г.  – Член на редакционния съвет на списание „Клинична урология”

От 2013г. – Член на редакционния съвет на списание „Урология” и списание „Уронет”

От 2012г.  – Член на Българското дружество по Ендоурология и ЕКЛ

От 2006г. – Член на Европейската Асоциация по Урология (ЕАУ)

От 2006г. – Член на Българското Урологично Дружество (БУД)

От 2006г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Немски и английски език