';

д-р Ивелина Димитрова

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

От 2019 г.

Лекар, специалист по Фетална медицина в специализирана амбулаторна акушеро-гинекологична групова практика АГПСМП АГ “МАРКОВС” ООД, София

От 2018 г.

Специализант по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ “Майчин Дом” ЕАД, София

2016-2018 г.

Научен сътрудник, Harris Birthright Centre for Fetal Medicine Research, London, UK

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2018-2021 г.

Специализант по Акушерство и гинекология към СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София

2016-2018 г.

Специализация в Harris Birthright Centre, Fetal Medicine Research Institute – King’s College Hospital, London – придобита диплома по фетална медицина

2015 г.

Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

2008 г.

I ЕГ – Варна

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Две публикации в престижни международни списания

Орална презентация – 17th World Congress in Fetal Medicine, Athens

Участия в редица онлайн уебинари по фетална медицина

Участия в над 15 международни и български научни форуми в областта на феталната медицина и АГ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2016 г.

Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2016 г.

Член на General Medical Council (GMC)

От 2016 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език

д-р Ивелина Димитрова

Професионална дейност

От 2019г. – Лекар, специалист по Фетална медицина в специализирана амбулаторна акушеро-гинекологична групова практика АГПСМП АГ “МАРКОВС” ООД, София

От 2018г. – Специализант по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ “Майчин Дом” ЕАД, София

2016-2018г. – Научен сътрудник, Harris Birthright Centre for Fetal Medicine Research, London, UK

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2018-2021г. – Специализант по Акушерство и гинекология към СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, гр. София

2016-2018г. – Специализация в Harris Birthright Centre, Fetal Medicine Research Institute – King’s College Hospital, London – придобита диплома по фетална медицина

2015г. – Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

2008г. – I ЕГ – Варна

Научни трудове и дейност

Две публикации в престижни международни списания

Орална презентация – 17th World Congress in Fetal Medicine, Athens

Участия в редица онлайн уебинари по фетална медицина

Участия в над 15 международни и български научни форуми в областта на феталната медицина и АГ

Професионални организации

От 2016г.  – Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2016г. – Член на General Medical Council (GMC)

От 2016г.  – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС

Чужди езици

Английски език