';

д-р Георги Пенев

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2020 г.

Ординатор към Клиника по Хирургия при УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД гр. София

2020 г.

Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при СБАЛАГ „Майчин Дом“ ЕАД, МУ-София

2015-2020 г.

Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ гр. Дюнкерк, Норд, Франция

2010-2014 г.

Асистент към Медицински Университет гр. Лил, Норд па дьо Кале, Франция

2008 г.

Асистент към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2018 г.

Професионална квалификация по „ Конвенционална фибробронхоскопия- първо ниво“ МУ гр. София

2010 г.

Специалност по Анестезиология и интензивно лечение
Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

2005 г.

Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

1999 г.

ГПЗЕ „ Захарий Стоянов“ гр. Сливен

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Научни трудове в български и чуждестранни издания

Многобройни участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Докторант към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение МУ гр. София

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2010 г.

Член на Лекарския съюз на Франция (Conseil de l’Ordre des médecins)

От 2007 г.

Член на Българско Дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение (БДАИЛ)

От 2005 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, френски, руски

д-р Георги Пенев

Професионална дейност

2020г. – Ординатор към Клиника по Хирургия при УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД гр. София

2020г. – Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при СБАЛАГ „Майчин Дом“ ЕАД, МУ-София

2015-2020г. – Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ гр. Дюнкерк, Норд, Франция

 

2010-2014г. – Асистент към Медицински Университет гр. Лил, Норд па дьо Кале, Франция

2008г. – Асистент към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2018г. – Професионална квалификация по „ Конвенционална фибробронхоскопия- първо ниво“ МУ гр. София

2010г. – Специалност по Анестезиология и интензивно лечение
Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

2005г. – Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

1999г. – ГПЗЕ „ Захарий Стоянов“ гр. Сливен

Научни трудове и дейност

Научни трудове в български и чуждестранни издания

Многобройни участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Докторант към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение МУ гр. София

Професионални организации

От 2010г.  – Член на Лекарския съюз на Франция (Conseil de l’Ordre des médecins)

От 2007г. – Член на Българско Дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение (БДАИЛ)

От 2005г.  – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, френски, руски