';

проф. д-р Донка Байкова, д.м.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

Лекар специалист консултант-хранене и диететика в медицинска групова практика “МАРКОВС” ООД, ул. “Асен Златаров” 2, София

Дългогодишен Ръководител на секция „Физиология на хранене“- НЦОЗА, София

Ръководител катедра „Превантивна медицина“- Факултет по обществено здраве – ФОЗ, МУ, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Професор – научно звание, Факултет по обществено здраве, МУ-София

Доцент, Катедра “Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ-София

Асистент, старши асистент, главен асистент, Катедра по Хранене, МУ-София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

Специализации в Германия, Украйна, Унгария

Специалност по Хранене и диететика, МУ-София

Образователна и научна степен “Доктор”, МУ-София

Редовна докторантура по проблемите на белтъчното хранене в Националния център по общественото здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София

Медицина в Медицински факултет, Медицински университет, София – с отличен успех

Немска езикова гимназия, гр. Бургас със златен медал

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 500 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 300 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 300 представени доклади и презентации

Монография „Как да отслабнем без глад?“

Автор на глави от учебници, съавтор на сборници, наръчници и ръководства

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Съюз на учените в България

Българско дружество по Хранене и диететика

Съюз на Европейските нутриционни дружества

Балкански медицински съюз

Българска асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Международна асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Немски, английски, руски

проф. д-р Донка Байкова, д.м.

Професионална дейност

Лекар специалист консултант-хранене и диететика в медицинска групова практика “МАРКОВС” ООД, ул. “Асен Златаров” 2, София

Дългогодишен Ръководител на секция „Физиология на хранене“- НЦОЗА, София

Ръководител катедра „Превантивна медицина“- Факултет по обществено здраве – ФОЗ, МУ, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

Професор – научно звание, Факултет по обществено здраве, МУ-София

Доцент, Катедра “Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ-София

Асистент, старши асистент, главен асистент, Катедра по Хранене, МУ-София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

Специализации в Германия, Украйна, Унгария

Специалност по Хранене и диететика, МУ-София

Специалност по Хранене и диететика, МУ-София

Образователна и научна степен “Доктор”, МУ-София

Редовна докторантура по проблемите на белтъчното хранене в Националния център по общественото здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София

Медицина в Медицински факултет, Медицински университет, София – с отличен успех

Немска езикова гимназия, гр. Бургас със златен медал

Научни трудове и дейност

Над 500 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 300 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 300 представени доклади и презентации

Монография „Как да отслабнем без глад?“

Автор на глави от учебници, съавтор на сборници, наръчници и ръководства

Професионални организации

Съюз на учените в България

Българско дружество по Хранене и диететика

Съюз на Европейските нутриционни дружества

Балкански медицински съюз

Българска асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Международна асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Чужди езици

Немски, английски, руски