';

д-р Диляна Атанасова, д.м.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2010-2021 г.

Лекар акушер-гинеколог в медицинска групова практика
“МАРКОВС” ООД, София

2009-2016 г.

Докторант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2003-2009 г.

Специализант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2008-2009 г.

Лекар акушер-гинеколог в ДКЦ „Св. Врач и Св.Св. Кузма и Дамян”, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2017 г.

Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и гинекология, МУ София
Тема на дисертация: „Проучване диагностичната стойност на нови съвременни методи за откриване на предраковите изменения на маточната шийка“

2012-2017 г.

Лектор на курсове по следдипломна квалификация (СДО), МУ-София

2010-2017 г.

Лектор на чуждоезични студенти по медицина в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2012 г.

Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, МУ София
Катедра по АГ, МУ София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2009 г.

Специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2003-2009 г.

Специализация по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“
Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2001 г.

Магистър лекар, Медицински факултет, МУ-София

1994 г.

ПМГ „Иван Гюзелев“, Габрово

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 70 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 80 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 40 представени доклади, презентации, постери с резюме

Официални препоръки на БДАГ за ултразвук в акушерството и гинекологията

H-INDEX 4 (4 от статиите на автора са цитирани поне 4 пъти)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2010 г.

Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2010 г.

Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 2007 г.

Учредител и член на Българската Асоциация по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията (БАУАГ)

От 2006 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2004 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, руски

д-р Диляна Атанасова, д.м.

Професионална дейност

2010-2021г. – Лекар акушер-гинеколог в медицинска групова практика
“МАРКОВС” ООД, София

2009-2016г. – Докторант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2003-2009г. – Специализант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2008-2009г. – Лекар акушер-гинеколог в ДКЦ „Св. Врач и Св.Св. Кузма и Дамян”, София

2005-2007г. – Лекар акушер-гинеколог МЦ “ФЕМИНА” ООД, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2017г. – Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и гинекология, МУ-София Тема на дисертация: „Проучване диагностичната стойност на нови съвременни методи за откриване на предраковите изменения на маточната шийка“

2012-2017г. – Лектор на курсове по следдипломна квалификация (СДО), МУ-София

2010-2017г. – Лектор на чуждоезични студенти по медицина в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2012г. – Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, МУ – София Катедра по АГ, МУ-София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2009г. – Специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2003-2009г. – Специализация по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2001г. – Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

1994г. – ПМГ „Иван Гюзелев“, Габрово

Научни трудове и дейност

Над 70 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 80 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 40 представени доклади, презентации, постери с резюме

Официални препоръки на БДАГ за ултразвук в акушерството и гинекологията

H-INDEX 4 (4 от статиите на автора са цитирани поне 4 пъти)

Професионални организации

От 2010г.  – Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2010г. – Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 2007г.  – Учредител и член на Българската Асоциация по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията (БАУАГ)

От 2006г. – Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2004г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, руски