';

д-р Елена Павлова, д.м.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2009-2021 г.

Лекар акушер-гинеколог в медицинска групова практика “МАРКОВС” ООД, София

2016-2019 г.

Консултант по пренатална диагностика в Университетска специализирана акушеро-гинекологична болница „Селена“, Пловдив

2011-2016 г.

Докторант акушер-гинеколог в отделение по Перинатална медицина, Клиника “Майчин риск“ в СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

2006-2010 г.

Лекар в Инвитро център Димитров, София

2006-2010 г.

Лекар в медицински център на Българска Асоциация по Семейно Планиране, София

2006-2010 г.

Клиничен ординатор в СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2016 г.

Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София
Тема на дисертация: „Клинично приложение на триизмерната ехография в акушерството“

2012-2015 г.

Лектор на курсове по следдипломна квалификация (СДО), МУ-София

2011-2016 г.

Лектор на чуждоезични студенти по медицина в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2015 г.

Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт Факултет по Обществено Здраве, МУ-София

2010 г.

Специалист по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

2006-2010 г.

Специализация в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2005 г.

Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

2004-2007 г.

Специализации като студент по медицина и стажант-лекар, специализант по акушерство и гинекология в Италия, Германия, Япония и Испания

1998 г.

91-ва Немска езикова гимназия (НЕГ), София

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 75 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 80 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 40 представени доклади, презентации, постери с резюме

Официални препоръки на БДАГ за ултразвук в акушерството и гинекологията

Над 100 цитирания на научните публикации

H-INDEX 5 (5 от статиите на автора са цитирани поне 5 пъти)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2022 г.

Член на Управителния съвет на Българската асоциация по ултразвук в АГ (БАУАГ)

От 2009 г.

Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2009 г.

Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 2007 г.

Технически редактор на Списание Акушерство и Гинекология

От 2007 г.

Учредител на Българската Асоциация по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията (БАУАГ)

2007-2010 г.

Член на Управителния съвет на Европейската мрежа на специализантите по Акушерство и Гинекология към EBCOG (Европейския борд по Акушерство и Гинекология)

От 2006 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2005 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, немски, испански

д-р Елена Павлова, д.м.

Професионална дейност

2009-2021г. – Лекар акушер-гинеколог в медицинска групова практика “МАРКОВС” ООД, София

2016-2019г. – Консултант по пренатална диагностика в Университетска специализирана акушеро-гинекологична болница „Селена“, Пловдив

2011-2016г. – Докторант акушер-гинеколог в отделение по Перинатална медицина, Клиника “Майчин риск“ в СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

2006-2010г. – Лекар в Инвитро център Димитров, София

2006-2010г. – Лекар в медицински център на Българска Асоциация по Семейно Планиране, София

2006-2010г. – Клиничен ординатор в СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2016г. – Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София Тема на дисертация: „Клинично приложение на триизмерната ехография в акушерството“

2012-2015г. – Лектор на курсове по следдипломна квалификация (СДО), МУ-София

2011-2016г. – Лектор на чуждоезични студенти по медицина в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2015г. – Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт Факултет по Обществено Здраве, МУ-София

2010г. – Специалист по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

2006-2010г. – Специализация в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2005г. – Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

2004-2007г. – Специализации като студент по медицина и стажант-лекар, специализант по акушерство и гинекология в Италия, Германия, Япония и Испания

1998г. – 91-та Немска езикова гимназия (НЕГ), София

Научни трудове и дейност

Над 75 научни труда в български и чуждестранни научни издания
Над 80 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари
Над 40 представени доклади, презентации, постери с резюме
Официални препоръки на БДАГ за ултразвук в акушерството и гинекологията
Над 100 цитирания на научните публикации
H-INDEX 5 (5 от статиите на автора са цитирани поне 5 пъти)

Професионални организации

От 2009г. – Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2009г. – Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 2007г. – Технически редактор на Списание Акушерство и Гинекология

От 2007г. – Учредител на Българската Асоциация по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията (БАУАГ)

2007-2010г. – Член на Управителния съвет на Европейската мрежа на специализантите по Акушерство и Гинекология към EBCOG (Европейския борд по Акушерство и Гинекология)

От 2006г. – Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2005г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, немски, испански