';

проф. д-р Димитър Марков, д.м.н.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2022 г.

Управител, консултант, лекар Акушер-гинеколог (АГ) в “МЦ МАРКОВС” ЕООД, София

2003-2021 г.

Управител, консултант, лекар АГ в медицинска групова практика “МАРКОВС” ООД, София

2007-2021 г.

Управител, консултант, лекар АГ в групова практика АГПСМП АГ “МАРКОВС” ООД, София

2011-2012 г.

Началник отделение по Перинатална медицина, Клиника “Майчин риск“ СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

2006-2011 г.

Aкушер-гинеколог, Клиника “Майчин риск” и “Фетална медицина”, СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

2005-2007 г.

Aкушер-гинеколог, МЦ “ФЕМИНА” ООД, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2015-2021 г.

Професор по Акушерство и гинекология (АГ), Катедра Здравни грижи, ФОЗ, МУ-София

2015 г.

Образователна и научна степен “Доктор на медицинските науки”, Катедра Здравни грижи,
ФОЗ, МУ-София
Тема на дисертацията: „Мениджмънт на програмите за пренатален скрининг в България“

2014-2015 г.

Доцент по Акушерство и гинекология, Катедра Здравни грижи, ФОЗ, МУ-София

2011 г.

Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София

2010-2013 г.

Хоноруван преподавател и асистент, Катедра Здравни грижи, ФОЗ, МУ-София

2006-2012 г.

Асистент, старши асистент, главен асистент в Катедра по АГ, МУ-София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2007 г.

Специалност по Акушерство и Гинекология, Катедра по АГ, МУ-София

2006 г.

Образователна и научна степен “Доктор”, Катедра по АГ, МУ-София
Тема на дисертацията: „УЗ скрининг за структурни и хромозомни аномалии на плода между 11-14 г.с.“

2000-2002 г.

Специализация по Пренатална диагностика в Университетска болница Антверпен (UZA), Белгия
Ph.D. студент в Университета в Антверпен, Белгия

1997 г.

Магистър Лекар, Медицински факултет, МУ-София

1995-1997 г.

Специализации като студент по медицина и стажант лекар в Нидерландия и Франция

1991 г.

114-та Английска езикова гимназия, София

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 200 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Две участия в научни проекти

Над 100 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 100 представени доклади, презентации, постери с резюме

Над 200 цитирания на научните публикации

H-INDEX 6 (6 от статиите на автора са цитирани поне 6 пъти)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2022 г.

Член на Международното дружество по Пренатална диагностика (ISPD)

От 2018 г.

Член на Управителния съвет на Българското дружество по АГ (БДАГ), Катедра по АГ, МУ-София

От 2015 г.

Главен редактор и член на редакционната колегия на Българското списание по Ултразвук в АГ

От 2007 г.

Член на Редакционната колегия на Българското списание по Ултразвук в АГ

От 2007 г.

Учредител и Член на Управителния съвет на Българската Асоциация по Ултразвук в АГ (БАУАГ)

От 2007 г.

Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 1999 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 1999 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, френски, руски

проф. д-р Димитър Марков, д.м.н.

Професионална дейност

2003-2021г. – Управител, консултант, лекар АГ в медицинска групова практика “МАРКОВС” ООД, София

2007-2021г. – Управител, консултант, лекар АГ в специализирана амбулаторна акушеро – гинекологична групова практика АГПСМП АГ “МАРКОВС” ООД, София

2011-2012г. – Началник отделение по Перинатална медицина, Клиника “Майчин риск“ СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

2006-2011г. – Акушер-гинеколог в Клиника “Майчин риск” и Клиника “Фетална медицина” СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

2005-2007г. – Лекар акушер-гинеколог МЦ “ФЕМИНА” ООД, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2015-2021г. – Професор по Акушерство и гинекология (АГ) Катедра “Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ-София

2015г. – Образователна и научна степен “Доктор на медицинските науки” Катедра „Здравни грижи“, Факултет по Обществено Здраве, МУ-София Тема на дисертация: „Мениджмънт на програмите за пренатален скрининг в България“

2014-2015г. – Доцент по Акушерство и гинекология (АГ) Катедра “Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ-София

2011г. – Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт Факултет по Обществено Здраве, МУ-София

2010-2013г. – Хоноруван преподавател и асистент Катедра “Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ-София

2006-2012г. – Асистент, старши асистент, главен асистент Катедра по АГ, МУ-София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2007г. – Специалност по Акушерство и Гинекология Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2006г. – Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София Тема на дисертация: „Ултразвуков скрининг за структурни и хромозомни аномалии на плода между 11-14 г.с.“

2000-2002г. – Специализация в Отделение по Пренатална диагностика Университетска болница Антверпен (UZA), Белгия

1997г. – Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

1995-1997г. – Специализации като студент по медицина и стажант лекар в Холандия и Франция

1991г. – 114-та Английска езикова гимназия, София

Научни трудове и дейност

Над 200 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Две участия в научни проекти

Над 100 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 100 представени доклади, презентации, постери с резюме

Над 200 цитирания на научните публикации

H-INDEX 6 (6 от статиите на автора са цитирани поне 6 пъти)

Професионални организации

От 2018г.  – Член на Управителния съвет на Българското дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ), Катедра по АГ, МУ-София

От 2015г. – Главен редактор и член на редакционната колегия на Българското списание по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията

От 2007г.  – Член на Редакционната колегия на Българското списание по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията

От 2007г. – Учредител и Член на Управителния съвет на Българската Асоциация по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията (БАУАГ)

От 2007г. – Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 1999г. – Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 1999г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, френски, руски