Детска кардиология
Детска кардиология

Детска кардиология

Детската кардиология е медицинска специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката и лечението на заболяванията на сърдечно-съдовата система при деца от всички възрастови групи (от 0 до 18 год.) - вродени сърдечни малформации, ритъмно-проводни нарушения, болести на миокарда и перикарда и др.

 

Вродените сърдечни малформации (ВСМ) са едни от най-честите (0,8-1,2%) структурни дефекти на плода и новороденото. Около половината от тях са тежки и налагат някаква форма на интервенция или сърдечна хирургия след раждането.

 

Обикновено ВСМ възникнат спонтанно, но могат да се дължат на генетичен синдром, прием на някои видове медикаменти или прекарани инфекции в хода на бременността и др.

 

Бременни с по-висок риск от раждане на дете с ВСМ са тези, при които някой от двамата родители има ВСМ, имат инсулинозависим захарен диабет, имат анамнеза за раждане на дете с ВСМ в семейството и др. В над 90% от случаите, обаче, не съществува предварително известен рисков фактор.

 

Детска кардиология

Детските кардиолози играят изключително важна роля и в пренаталната диагностика на ВСМ. При установяване на сърдечен дефект или ритъмно нарушение на плода детският кардиолог участва активно в уточняването на състоянието, определянето на прогнозата, възможностите за лечение, както и в процеса на проследяване на цялата бременност.

 

Показанията за извършване на специализирано изследване на феталното сърце от детски кардиолог , т.нар. Фетална ехокардиография) са:

 

  • Увеличена нухална транслуценция на плода в първи триместър;
  • Бременни със съмнение или установени вече аномалии на сърдечно-съдовата система в хода на прегледа на феталната морфология;
  • Бременни, които по начало имат повишен риск за ВСМ - майки със захарен диабет, метаболитни заболявания, вродени сърдечни пороци в членове на семейството - майка, баща и др., вкл. родени вече деца с ВСМ и др.);
  • Установена генетична и/или хромозомна аномалия на плода;
  • Случаи, при които има доказани малформации на други органи и системи на плода;
  • Прием на някои медикаменти в началото на бременността (антконвулсанти, АСЕ инхибитори, алкохол и др.);
  • Затлъстяване на майката;
  • Ин витро забременяване;
  • Двуплодна бременност (особено монохориална - в случаите с една плацента).

След раждането всички деца със съмнение или доказана ВСМ се проследяват от детски кардиолог с помощта на разнообразни и съвременни методи за неинвазивна диагностика, интервенционално лечение и реанимация.

Във всеки конкретен случай се започва със снемане на щателна минала и настояща анамнеза и запознаване с наличната документация от историята на заболяването.

 

След това се извършва обстоен клиничен преглед - оглед, аускултация и др.

 

При наличие на ритъмно-проводни нарушения, заболявания на сърдечните клапи, заболявания на миокарда и перикарда се провеждат високоспециализирани допълнителни изследвания като: ехокардиография, електрокардиограма (ЕКГ), поставяне на Холтер и др.

 

По този начин детският кардиолог най-точно оценява прогнозата и необходимостта от предписване на медикаментозно лечение и назначаване на интервенционална или хирургична корекция.

 

Преглед от детски кардиолог се препоръчва и във всички случаи след прекарване на някои инфекциозни заболявания като Ковид, скарлатина и др., с цел да се изключи увреда на миокарда, ендокарда и клапите на сърцето.

 

Детска кардиология

МЦ МАРКОВС работят висококвалифицирани специалисти, които имат дългогодишен опит и експертни познания в областта на детската кардиология. Освен това, те разполагат медицинска апаратура от най-висок клас, което е определящо за качеството и надеждността на прегледа.

 

Детските кардиолози от екипа на МЦ МАРКОВС имат допълнително придобита квалификация и специализация по фетална ехокардиография, което ги отличава от голямата част от останалите детски кардиолози у нас.

 

За повече информация относно възможностите за извършване на преглед от детски кардиолог може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.