';

д-р Сергей Славов, д.м.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2010 г.-до момента

Акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София

2008–2022 г.

Акушер-гинеколог в МЦ “София 2000” ООД и МЦ “Доверие“, София 
Лечение на стерилитет и Асистирана репродукция

2005-2009 г.

Специализант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“ и ПСАГБАЛ “Света София“, гр.София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2020 г.

Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и гинекология (АГ), МУ София
Тема на дисертация: „Акушерски проблеми през втората половина на бременността и раждането при едноплодни бременности след Ин витро фертилизация“

2010 г.-до момента

Последователно асистент и главен асистент в Катедра по АГ, Медицински факултет, МУ София
Обучение по АГ на български и английски език на студенти V и VI курс от Медицински и Стоматологичен факултет при МУ София
Обучение на специализанти по АГ
Следдипломно обучение по АГ на лекари
Лектор в курсове по стерилитет и асистирана репродукция, както и високорисково раждане

2010-2012 г.

Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт, Факултет по Обществено Здраве, МУ – София

2010–2016 г.

Преминати курсове за следдипломна квалификация в катедра АГ на МУ София:
Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка
Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството
Детска гинекология
Гинекологична ендокринология
Високо рисково раждане
Гинекологична оперативна техника
Безплоден брак и асистирана репродукция

2009 г.

Специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2005-2009 г.

Специализация по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“,
Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ София и ПСАГБАЛ “Света София“ АД, София

2003 г.

Медицински факултет, МУ-София, Магистър лекар

1997 г.

ПМГ „Никола Обрешков“, гр.Казанлък

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 30 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 20 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 10 представени доклади, презентации, постери с резюме

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2010 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2006 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език

д-р Сергей Славов, д.м.

Професионална дейност

2010г.–до момента -Акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София

2008–2022г. -Лекар акушер-гинеколог в медицински център “София 2000” ООД и МЦ “Доверие“, София – Лечение на стерилитет и Асистирана репродукция

2005-2009г. – Специализант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“ и ПСАГБАЛ “Света София“, гр.София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2020г. – Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и гинекология, МУ-София
Тема на дисертация: „Акушерски проблеми през втората половина на бременността и раждането при едноплодни бременности след Ин витро фертилизация“

2010 г.-до момента – Последователно асистент и главен асистент в катедра по Акушерство и гинекология, Медицински факултет, МУ-София – обучение по Акушерство и гинекология на български и английски език на студенти V и VI курс от Медицински и Стоматологичен факултет при МУ – София, обучение на специализанти по АГ, следдипломно обучение на лекари.
Лектор в курсове по стерилитет и асистирана репродукция, както и високорисково раждане.

2010-2012г. – Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт, Факултет по Обществено Здраве, МУ – София

2010–2016г. -Преминати курсове за следдипломна квалификация в катедра АГ на Медицински университет – София: Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка; Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството; Детска гинекология; Гинекологична ендокринология; Високо рисково раждане; Гинекологична оперативна техника; Безплоден брак и асистирана репродукция.

2009г. – Специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2005-2009г. – Специализация по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София и ПСАГБАЛ “Света София“ АД, София.

2003г. – Медицински факултет, МУ-София, Магистър лекар

1997г. – ПМГ „Никола Обрешков“, гр.Казанлък

Научни трудове и дейност

Над 30 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 20 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 10 представени доклади, презентации, постери с резюме

Професионални организации

От 2010г.  – Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2006г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски език