';

д-р Петя Радулова, д.м.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2008-до сега

Неонатолог, главен асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“, Клиника по неонатология, ул. „Здраве“ 2, София, България

2005-2008 г.

Неонатолог в УМБАЛ „Св. Анна „, Клиника по неонатология, ул.“ Димитър Моллов “ 1, София, България

2004-2005 г.

Лекар-ординатор в УМБАЛ „Св. Иван Рилски „, Клиника по хемодиализа, ул. „Димитър Несторов“ 15, София, България

2002-2004 г.

Медицинска сестра в СБАЛДБ „проф. д-р Иван Митев“ ЕАД, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“ 11, София, България

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2020 г.

Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и гинекология, МУ-София
Тема на дисертация: „Терапевтичен подход при приложението на инхалаторен азотен окис в неонаталния период“

2017 г.

Едномесечна програма за наблюдение и обучение в неонатологията в Medical University of Graz, AAF

2016 г.

Специалност Педиатрия, МУ-София, Диплома №015714/ 01.01.2017

2013 г.

Специалност Неонатология , МУ-София, Диплома №013995/01.06.2013

2011 г.

Магистър Здравен мениджмънт, МУ-София

2009 г.

Ултразвуково изследване при новородени – „Майчин дом“, УМБАЛ, Клиника по неонатология,

2008 г. до сега

Асистент и главен асистент в Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2003 г.

Магистър Лекар, МУ-София, Диплома №2300010782/Януари 2004

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 40 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 80 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 30 представени доклади, презентации, постери с резюме

H-INDEX 4 (4 от статиите на автора са цитирани поне 4 пъти)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2008 г.

Член на American – Austrian Foundation, Open Medical Institute

От 2008 г.

Член на Българска Асоциация по Неонатология

От 2004 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, немски

д-р Петя Радулова, д.м.

Професионална дейност

2008-до сега – Неонатолог, главен асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“, Клиника по неонатология, ул. „Здраве“ 2, София, България

2005-2008г. – Неонатолог в УМБАЛ „Св. Анна „, Клиника по неонатология, ул.“ Димитър Моллов “ 1, София, България

2004-2005г. – Лекар-ординатор в УМБАЛ „Св. Иван Рилски „, Клиника по хемодиализа, ул. „Димитър Несторов“ 15, София, България

2002-2004г. – Медицинска сестра в СБАЛДБ „проф. д-р Иван Митев“ ЕАД, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“ 11, София, България

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2020г. – Образователна и научна степен “Доктор” Катедра по Акушерство и гинекология, МУ-София
Тема на дисертация: „Терапевтичен подход при приложението на инхалаторен азотен окис в неонаталния период“

2017г. – Едномесечна програма за наблюдение и обучение в неонатологията в Medical University of Graz, AAF

2016г. – Специалност Педиатрия, МУ-София, Диплома №015714/ 01.01.2017

2013г. – Специалност Неонатология , МУ-София, Диплома №013995/01.06.2013

2011г. – Магистър Здравен мениджмънт, МУ-София

2009г. – Ултразвуково изследване при новородени – „Майчин дом“, УМБАЛ, Клиника по неонатология,

2008 г. до сега – Асистент и главен асистент в Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2003г. – Магистър Лекар, МУ-София, Диплома №2300010782/Януари 2004

Научни трудове и дейност

Над 40 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 80 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 30 представени доклади, презентации, постери с резюме

H-INDEX 4 (4 от статиите на автора са цитирани поне 4 пъти)

Професионални организации

От 2008г.  – Член на American – Austrian Foundation, Open Medical Institute

От 2008г. – Член на Българска Асоциация по Неонатология

От 2004г.  – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, немски