';

д-р Георги Пенев, дм

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2020 г.

Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при СБАЛАГ „Майчин Дом“ ЕАД, МУ-София

2020 г.

Ординатор към Клиника по Хирургия при УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД гр. София

2018 г.

Професионална квалификация по „Конвенционална фибробронхоскопия – първо ниво“, МУ-София

2015-2020 г.

Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ гр. Дюнкерк, Норд, Франция

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2023 г.

Придобиване на ОНС „Доктор“ по медицина по специалността „Анестезиология и интензивно лечение“, МУ-София

2010-2014 г.

Асистент към Медицински Университет гр. Лил, Норд па дьо Кале, Франция

2010 г.

Специалност по Анестезиология и интензивно лечение
Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

2008 г.

Асистент към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

2005 г.

Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

1999 г.

ГПЗЕ „ Захарий Стоянов“ гр. Сливен

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Поливалентна анестезия

Амбулаторна анестезия

Локо-регионална анестезия под ехографски контрол

Алтернативни методи за овладяване на дихателните пътища

Неонатална и педиатрична анестезия

Анестезия и интензивно лечение в акушерство и гинекология

Анестезия и интензивно лечение в ортопедия и травматология

Анестезия и интензивно лечение в коремна хирургия

Анестезия и интензивно лечение в урология

Анестезия и интензивно лечение в оториноларингологията

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Научни трудове в български и чуждестранни издания

Многобройни участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Успешно защитен дисертационен труд на тема: „Клинично значими ефекти на локорегионална блокaда в равнината на трансверзалния коремен мускул под ехографски контрол при гинекологични операции“.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2010 г.

Член на Лекарския съюз на Франция (Conseil de l’Ordre des médecins)

От 2007 г.

Член на Българско Дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение (БДАИЛ)

От 2005 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, френски, руски

д-р Георги Пенев

Професионална дейност

2020г. – Ординатор към Клиника по Хирургия при УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД гр. София

2020г. – Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при СБАЛАГ „Майчин Дом“ ЕАД, МУ-София

2015-2020г. – Ординатор към Клиника по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ гр. Дюнкерк, Норд, Франция

 

2010-2014г. – Асистент към Медицински Университет гр. Лил, Норд па дьо Кале, Франция

2008г. – Асистент към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2018г. – Професионална квалификация по „ Конвенционална фибробронхоскопия- първо ниво“ МУ гр. София

2010г. – Специалност по Анестезиология и интензивно лечение
Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, МУ-София

2005г. – Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

1999г. – ГПЗЕ „ Захарий Стоянов“ гр. Сливен

Научни трудове и дейност

Научни трудове в български и чуждестранни издания

Многобройни участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Докторант към Катедра по Анестезиология и интензивно лечение МУ гр. София

Професионални организации

От 2010г.  – Член на Лекарския съюз на Франция (Conseil de l’Ordre des médecins)

От 2007г. – Член на Българско Дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение (БДАИЛ)

От 2005г.  – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, френски, руски