';

д-р Диана Костова-Алексиева

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2014 г. – досега

МДЦ „Дженерали Закрила“

2009 г. – досега

Частен АГ кабинет – 4D ултразвук, диагностика

2002-2010 г.

МЦ „Света Петка“, МЦ „Вяра, Надежда и Любов“, I АГ болница „Света София“, София

1999-2002 г.

Специализация по акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1997-1998 г.

Частна аптека – гр. София – помощник фармацевт

1990-1991 г.

18-та аптека – гр. София – помощник фармацевт

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2006-2007 г.

Магистър: „Здравен мениджмънт“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет София

1999-2002 г.

Специализация по акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1995-1997 г.

Курс по немски език в пълен обем – 6 нива към Гьоте институт – гр. София

1991-1998 г.

Специалност „Медицина“, Медицински университет, София.

1988-1990 г.

Специалност „Помощник фармацевт“, Полувисш институт за подготовка на здравни кадри, София
Дипломиране със златен медал

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

2001 г. Високорисково раждане
2001 г. Основи на детско-юношеската гинекология
2001 г. Курс по миниинвазивна хирургия – лапароскопия
2001 г. Гинекологична оперативна техника
2001 г. Гинекологична ендокринология
2000 г. Първична и продължителна дихателна реанимация на новороденото
2000 г. Пренатална диагностика на наследствените болести и вродени аномалии
1999 г. Ултразвук в акушерството и гинекологията
1998-2001 г. Колпоскопия

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Участие в над 35 научни световни и български конгреси, симпозиуми и конференции
Участие в над 30 научни уебинара организирани от чуждестранни и български научни и професионални организации
Участие в над 40 теоретични и практически курсове в областта на акушерството и гинекологията

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Българска асоциация по онкогинекология (БАОГ)

Член на Член на International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Член на Българско дружество по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ)

Член на Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски и немски език

д-р Диана Костова-Алексиева

Професионална дейност

2014 г. – досега – МДЦ „Дженерали Закрила“

2009 г. – досега – Частен АГ кабинет – 4D ултразвук, диагностика

2002-2010 г. – МЦ „Света Петка“, МЦ „Вяра, Надежда и Любов“, I АГ болница „Света София“, София

1999-2002 г. – Специализация по акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1997-1998 г. – Частна аптека – гр. София – помощник фармацевт

1990-1991 г. – 18-та аптека – гр. София – помощник фармацевт

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2006-2007г. – Магистър: „Здравен мениджмънт“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет София

1999-2002 г. – Специализация по акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1995-1997 г. – Курс по немски език в пълен обем – 6 нива към Гьоте институт – гр. София

1991-1998 г. – Специалност „Медицина“, Медицински университет, София.

1988-1990 г. – Специалност „Помощник фармацевт“, Полувисш институт за подготовка на здравни кадри, София
Дипломиране със златен медал

Професионални курсове

Над 200 научни труда в български и чуждестранни научни издания

2001 г. Високорисково раждане
2001 г. Основи на детско-юношеската гинекология
2001 г. Курс по миниинвазивна хирургия – лапароскопия
2001 г. Гинекологична оперативна техника
2001 г. Гинекологична ендокринология
2000 г. Първична и продължителна дихателна реанимация на новороденото
2000 г. Пренатална диагностика на наследствените болести и вродени аномалии
1999 г. Ултразвук в акушерството и гинекологията
1998-2001 г. Колпоскопия

Допълнителна квалифицикация

Участие в над 35 научни световни и български конгреси, симпозиуми и конференции
Участие в над 30 научни уебинара организирани от чуждестранни и български научни и професионални организации
Участие в над 40 теоретични и практически курсове в областта на акушерството и гинекологията

Професионални организации

Член на Българска асоциация по онкогинекология (БАОГ)

Член на Член на International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Член на Българско дружество по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ)

Член на Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ)

Чужди езици

Английски и немски език