';

д-р Диана Костова-Алексиева

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2014 г. – досега

МДЦ „Дженерали Закрила“, София

2009 г. – досега

Частен АГ кабинет д-р Костова – 4D ултразвук, диагностика, София

2002-2010 г.

МЦ „Света Петка“, МЦ „Вяра, Надежда и Любов“, I-ва АГ болница „Света София“, София

1999-2002 г.

Специализация по акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1997-1998 г.

Частна аптека – гр. София – помощник фармацевт

1990-1991 г.

18-та аптека – гр. София – помощник фармацевт

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2006-2007 г.

Магистър: „Здравен мениджмънт“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет София

1999-2002 г.

Специализация по акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1995-1997 г.

Курс по немски език в пълен обем – 6 нива към Гьоте институт – гр. София

1991-1998 г.

Специалност „Медицина“, Медицински университет, София.

1988-1990 г.

Специалност „Помощник фармацевт“, Полувисш институт за подготовка на здравни кадри, София
Дипломиране със златен медал

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

2022 г. Ултразвук в акушерството и гинекологията, Чауи, Абухамад и др., Extempore
2022 г. Фетални изображения и повече, Чауи, Беноа и др., Extempore
2022 г. Експертен фетален ултразвук, Чауи, Беноа, Абухамад и др., Extempore
2022 г. Фетална нервосонография, Брощилов
2021 г.  Многоплодна бременност, Калил, ISUOG
2020 г. Курс по 3D/4D ехография, J.Dason, САЩ
2016 г.  Курс по фетална ехокардиография, Jeanty, САЩ
2017 г.  Скрининг за фетални кардиални аномалии, МБАЛ Надежда
2014 г.  Курс по фетална ехокардиография, Jeanty, САЩ
2011 г.   Ранна фетална ехокардиография, Jeanty, САЩ
2010 г.  Курс по 3D/4D ехография, Амстердам
2009 г. Курс по фетална морфология, МЦ Фемина, София
2006 г. Образна диагностика на млечна жлеза, НОЦ, София
2000 г. Пренатална диагностика на наследствените болести и вродени аномалии
1999 г.  Ултразвук в акушерството и гинекологията
1998 г.  Колпоскопия
2001 г.  Колпоскопия
2001 г.  Високорисково раждане
2001 г.  Основи на детско-юношеската гинекология
2001 г.  Курс по миниинвазивна хирургия – лапароскопия
2001 г.  Гинекологична оперативна техника
2001 г.  Гинекологична ендокринология
2000 г. Първична и продължителна дихателна реанимация на новороденото
2000 г. Пренатална диагностика на наследствените болести и вродени аномалии
1999 г.  Ултразвук в акушерството и гинекологията
1998 г.  Колпоскопия

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Участие в над 40 научни световни и български конгреси, симпозиуми и конференции
Участие в над 30 научни уебинара организирани от чуждестранни и български научни и професионални организации
Участие в над 40 теоретични и практически курсове в областта на акушерството и гинекологията

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Българска асоциация по онкогинекология (БАОГ)

Член на International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Член на Fetal Medicine Foundation (FMF)

Член на Българско дружество по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ)

Член на Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ)

Член на Български лекарски съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски и немски език

д-р Диана Костова-Алексиева

Професионална дейност

2014 г. – досега – МДЦ „Дженерали Закрила“

2009 г. – досега – Частен АГ кабинет – 4D ултразвук, диагностика

2002-2010 г. – МЦ „Света Петка“, МЦ „Вяра, Надежда и Любов“, I АГ болница „Света София“, София

1999-2002 г. – Специализация по акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1997-1998 г. – Частна аптека – гр. София – помощник фармацевт

1990-1991 г. – 18-та аптека – гр. София – помощник фармацевт

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2006-2007г. – Магистър: „Здравен мениджмънт“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет София

1999-2002 г. – Специализация по акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

1995-1997 г. – Курс по немски език в пълен обем – 6 нива към Гьоте институт – гр. София

1991-1998 г. – Специалност „Медицина“, Медицински университет, София.

1988-1990 г. – Специалност „Помощник фармацевт“, Полувисш институт за подготовка на здравни кадри, София
Дипломиране със златен медал

Професионални курсове

Над 200 научни труда в български и чуждестранни научни издания

2001 г. Високорисково раждане
2001 г. Основи на детско-юношеската гинекология
2001 г. Курс по миниинвазивна хирургия – лапароскопия
2001 г. Гинекологична оперативна техника
2001 г. Гинекологична ендокринология
2000 г. Първична и продължителна дихателна реанимация на новороденото
2000 г. Пренатална диагностика на наследствените болести и вродени аномалии
1999 г. Ултразвук в акушерството и гинекологията
1998-2001 г. Колпоскопия

Допълнителна квалифицикация

Участие в над 35 научни световни и български конгреси, симпозиуми и конференции
Участие в над 30 научни уебинара организирани от чуждестранни и български научни и професионални организации
Участие в над 40 теоретични и практически курсове в областта на акушерството и гинекологията

Професионални организации

Член на Българска асоциация по онкогинекология (БАОГ)

Член на Член на International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Член на Българско дружество по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ)

Член на Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ)

Чужди езици

Английски и немски език