';

д-р Цветелина Попова

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2021 г. – до сега

Асистент в Катедра Акушерство и гинекология, МУ София

2021 г. – до сега

Лекар акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2020 г.- до сега

Докторант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2019 г.

Технически секретар на Българско дружество по акушерство и гинекология

2017-2021г.

Специализант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2021 г.

Асистент в Катедра по Акушерство и гинекология, МУ София

2021 г. 

Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, МУ София
Катедра по АГ, МУ София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2021 г. 

Специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

2020 г. – до сега

Докторант в Катедра по Акушерство и гинекология, МУ София

2017-2021 г.

Специализация по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по АГ, МУ София

2016 г.

Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Магистър лекар

2009г.

СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2017 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2017 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език

д-р Цветелина Попова

Професионална дейност

2021г.-до момента – Асистент в катедра „Акушерство и гинекология“

2021г.-до момента – Лекар акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2020г.-до момента – Докторант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2019г. – Технически секретар на Българско дружество по акушерство и гинекология

2017-2021г. – Специализант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2021г. – Асистент в катедра „Акушерство и гинекология“, МУ-София

2021г. – Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, МУ – София
Катедра по АГ, МУ-София, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2021г. -Специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

2020г.–до момента – Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София
Докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, МУ-София

2017-2021г. – Специализация по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2016г. – Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Магистър лекар

2009г. – СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог

Професионални организации

От 2017г.  – Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2017г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски език