Ехографията и емоционалната връзка с бебето

Д-р Елена Павлова - кратка визитка

 

Д-р Елена Павлова работи в МЦ МАРКОВС от 2009 год. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2010 год. През 2016 год. защитава дисертация на тема: „Клинично приложение на триизмерната ехография в акушерството“. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ).

 

 

Формирането на силна и устойчива психо-емоционална връзка в пренаталния живот между бременната и бебето е от изключително важно значение за бъдещото му социално и емоционално развитие след раждането. Изграждането на тази връзка започва някъде в началото на бременността, постепенно се усилва и затвърждава след усещането на първите фетални движения – лекото „потрепване“, „бълбукане“, „пърхане“ и др. 

 

 

Несъмнено бременността оказва огромно влияние върху психичното здраве на жената. Една значителна част от бременните изпитват известна доза страх и тревога по отношение на здравето и благосъстоянието на нероденото още дете. Много често преди всеки преглед в женската консултация има повишено емоционално напрежение, притеснение, тревога, очакване и вълнение…

 

 

Поради бързото развитие на модерните методи за образна диагностика, възприятията на бъдещите родители по отношение на бебето в хода на бременността се промениха драматично през последните години. Ехографските прегледи в най-ранните гестационни срокове предоставят уникалната възможност за ясно визуализиране на плода и първа нагледна среща с “развиващия се малък организъм” далеч преди усета на първите фетални движения. Това несъмнено поражда и предизвиква силни и ранни емоции към нероденото дете, което много бързо започва да бъде възприемано като “ малък реален човек”.

 

 

Опитът показва, че ехографският преглед при нас, в МЦ МАРКОВС, има огромно влияние върху развитието на психо-емоционалната връзка между майката и бебето. Специализираните ехографски прегледи за оценка на феталната морфология усилват чувството на свързаност между майката и плода, както и чувството за грижовност и отговорност към него. Те спомагат неимоверно за създаването на силна и положителна емоционална връзка между майка и плод, далеч преди появата на детето на бял свят. Интересното е, че осъзнаването на тази връзка подобрява и самите грижи на бременната към себе си чрез оптимизиране на начина на хранене, режим на движение, работа и почивка и др.

 

 

В МЦ МАРКОВС ние ще Ви помогнем да видите Вашето бебе за първи път. Ще бъдем там, за да проследите неговото бурно развитие в хода на бременността - стъпка по стъпка, седмица след седмица, месец след месец. Благодарение на нашата уникална и модерна ехографска апаратура ще ви помогнем да видите по-ясно лицето на бебето, сърцето, ръчичките, крачетата и др. По този начин ще Ви вдъхнем увереност и сила, че „всичко е наред“. За да продължите спокойно да изграждате и надграждате тази психо-емоционална връзка с бебето до първата Ви среща с живота.

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

д-р Елена Павлова, дм