';

д-р Тоня Станкова

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2022-2023 г.

Лекар акушер-гинеколог в МЦ МАРКОВС, София

2018-2023 г.

Лекар акушер-гинеколог в МЦ НЕОКЛИНИК, София

2014-2018 г.

Докторант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2017-2023 г.

Специализант акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2014-2016 г.

Специализант акушер-гинеколог във Военномедицинска академия, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2023 г.

Хистероскопия – с практически занимания, СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ-София

2022 г.

Курсове, обучения и уъркшопи по козметична, естетична и функционална гинекология в Лондон, Великобритания и Женолиер, Швейцария

2022 г.

Принципи на колпоскопската диагностика и деструктивното лечение на гениталните преканцерози при жената, МБАЛ ВИТА, София

2019 г.

Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, МУ-София

2019 г.

Ултразвук в акушерството и гинекологията, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по АГ, МУ-София

2019 г.

Специалност по Акушерство и гинекология, Катедра по АГ, МУ-София

2017 г.

Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“
Факултет по Обществено здраве, МУ-София

2007-2013 г.

Специализация по Акушерство и гинекология във Военномедицинска академия и СБАЛАГ „Майчин дом“, Медицински факултет, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

2014-2018 г.

Магистър-лекар, Медицински Факултет, МУ-София

2007 г.

Национална финансово-стопанска гимназия, София
НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

19 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Над 20 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари
Над 5 представени доклади, презентации, постери с резюме
H-index 4 (4 от статиите на автора са цитирани поне 4 пъти)
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2022 г.

Старши член на Европейско дружество по естетична гинекология (E.S.A.G.)

От 2015 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2014 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, немски език

[/vc_column]