';

Д-р Донка Узунова

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2013 г. – до сега

Началник Отделение във II-ра САГБАЛ „ Шейново”, София

2008- 2013 г.

Лекар- неонатолог, МБАЛ „ Хаджи Димитър” ООД , Сливен

2013 г.

Лекар- неонатолог, МБАЛ „Черноморска”, Бургас

2002-2008 г.

Общопрактикуващ лекар, ГППМП „Д-р Галина Пенкова”, Сливен

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2015-2016 г.

Специализация по Здравен мениджмънт, ТУ Габрово
Дипломна работа на тема: „Методи за анализ дейността на Неонатологично отделение към ІІ-ра САГБАЛ Шейново, София за периода 2010- 2016 год.“

2008 – 2012 г.

Специализация по Неонатология в СБАЛАГ „ Майчин дом”, София и СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев”, София, МУ София

2004-2007 г.

Специализация Вътрешни болести, МУ Стара Загора

1996 – 2002 г.

Магистър лекар, Медицински университет, Плевен

1990-1995 г.

Професионална гимназия ”Добри Желязков“, Сливен
Специалност „Апретура и багрене в текстилното производство” (текстилна химия)

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Интензивна терапия в Неонатологията, 2012 г.
Основи на неонатологията, 2011 г.
Неонатална кардио-пулмонална ресусцитация, проф. Вауер, Германия, 2010 г.
Диагностични методи в молекулярната биология, Тракийски Университет – Александруполис, Гърция, 2013 г.
Ултразвукови изследвания в неонатологията 2012 г.
Ехографска диагностика – Трансфонтанелна ехография 2012 и 2014 г.
Апаратна вентилация в периода на новороденото, 2015 г.
Имунохематология на бременността, Барселона, Испания, 2016 г.
Офталмоскопия и лазертерапия, Мюнхен, Германия, 2020 г.
НАВА вентилация при новороденото, Верона, Италия, 2018 г.
Ехография на бял дроб в неонатален период, Париж, Франция, 2019 г.
Офталмоскопия с компютърна методика, 2019 и 2022 г.
Baylley и Vineland score, 2019 и 2022 г.

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Ранно приложение на СРАР в родилна зала, Неонатологична среща, юни 2014 г., Сливен
Лечение и поведение при Неонатален абстинентен синдром, Първи немско-български семинар по неонатология, 2016 г., София
Неонатален синдром при деца на майки с диабет, Диабет и бременност, 2018 г., София
Хранене по време на бременност, Конференция по Педиатрия, 2014 г., Хисаря
Причини за хемотрансфузии в неонатален период, Конференция на БГ Дружество по хематология и трансфузиология, септември, 2016 г.
Рецидивиращ пневмоторакс, XXV ECPM, Петербург
Сравняване на режими NAVA с PSV и CPAP апаратна вентилация, 2021 г.
Връзка на РОП с плацентарната патология при преждевременно родени деца, 2021 г.
CMV пренатална диагностика и фетални инфекции, 2021
Хранене на децата в ранна детска възраст, Мединфо, 8, 2016
Респираторно синцитиален вирус, Мединфо, 9, 2017
Неонатален абстинентен синдром, Мединфо, 2019
CMV и бременност, Мединфо, 2020
Лечение на дихателната недостатъчност в неонатален период, Мединфо, 2021
Efficacy and Safety of Enteral Recombinant Human Insulin in Preterm Infants, JAMA Pediatriаcs, 2022

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Европейското Дружество по Педиатрия и Неонатология

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология

Член на Българската Педиатрична асоциация

Член на Контролния съвет на Българското Дружество по Неонатология

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, френски, руски език

Д-р Донка Узунова

Професионална дейност

2013 г. – до сега – Началник Отделение във II-ра САГБАЛ „ Шейново”, София

2008- 2013 г. – Лекар- неонатолог, МБАЛ „ Хаджи Димитър” ООД , Сливен

2013г. – Лекар- неонатолог, МБАЛ „Черноморска”, Бургас , кв. Меден Рудник

2002-2008 г. – Общопрактикуващ лекар, ГППМП „Д-р Галина Пенкова”, Сливен

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2015-2016г. – Специализация по Здравен мениджмънт, ТУ Габрово
Дипломна работа на тема: „Методи за анализ дейността на Неонатологично отделение към ІІ-ра САГБАЛ- Шейново, София за периода 2010- 2016 год.“

2008-2012г. – Специализация по Неонатология в СБАЛАГ „ Майчин дом”, София и СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев”, София, МУ София

2004-2007г. – Специализация Вътрешни болести, МУ Стара Загора

1996-2002г. – Магистър лекар, Медицински университет, Плевен

1990-1995г. – Професионална гимназия ” Добри Желязков”, Сливен- специалност „Апретура и багрене в текстилното производство”/ текстилна химия/

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Интензивна терапия в Неонатологията, 2012 г.
Основи на неонатологията, 2011 г.
Неонатална кардио-пулмонална ресусцитация, проф. Вауер, Германия, 2010 г.
Диагностични методи в молекулярната биология, Тракийски Университет – Александруполис, Гърция, 2013 г.
Ултразвукови изследвания в неонатологията 2012 г.
Ехографска диагностика – Трансфонтанелна ехография 2012 и 2014 г.
Апаратна вентилация в периода на новороденото, 2015 г.
Имунохематология на бременността, Барселона, Испания, 2016 г.
Офталмоскопия и лазертерапия, Мюнхен, Германия, 2020 г.
НАВА вентилация при новороденото, Верона, Италия, 2018 г.
Ехография на бял дроб в неонатален период, Париж, Франция, 2019 г.
Офталмоскопия с компютърна методика, 2019 и 2022 г.
Baylley и Vineland score, 2019 и 2022 г.

Научни трудове и дейност

Ранно приложение на СРАР в родилна зала, Неонатологична среща, юни 2014 г., Сливен
Лечение и поведение при Неонатален абстинентен синдром, Първи немско-български семинар по неонатология, 2016 г., София
Неонатален синдром при деца на майки с диабет, Диабет и бременност, 2018 г., София
Хранене по време на бременност, Конференция по Педиатрия, 2014 г., Хисаря
Причини за хемотрансфузии в неонатален период, Конференция на БГ Дружество по хематология и трансфузиология, септември, 2016 г.
Рецидивиращ пневмоторакс, XXV ECPM, Петербург
Сравняване на режими NAVA с PSV и CPAP апаратна вентилация, 2021 г.
Връзка на РОП с плацентарната патология при преждевременно родени деца, 2021 г.
CMV пренатална диагностика и фетални инфекции, 2021
Хранене на децата в ранна детска възраст, Мединфо, 8, 2016
Респираторно синцитиален вирус, Мединфо, 9, 2017
Неонатален абстинентен синдром, Мединфо, 2019
CMV и бременност, Мединфо, 2020
Лечение на дихателната недостатъчност в неонатален период, Мединфо, 2021
Efficacy and Safety of Enteral Recombinant Human Insulin in Preterm Infants, JAMA Pediatriаcs, 2022

Професионални организации

Член на Европейското Дружество по Педиатрия и Неонатология

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология

Член на Българската Педиатрична асоциация

Член на Контролния съвет на Българското Дружество по Неонатология

Чужди езици

Английски, френски, руски език