';

д-р Васил Димов

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2018-2022 г.

Лекар акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

2019-2022 г.

Лекар акушер-гинеколог в МЦ „ Хера“ гр. София

2014-2018 г.

Специализант по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2019-2022 г.

Асистент на български и чуждестранни студенти към катедра „Акушерство и Гинекология“, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

2019 г.

Спечелен конкурс за асистент към катедра „Акушерство и Гинекология“, гр. София, „Майчин дом“

2018 г.

Специалност по Акушерство и Гинекология; Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2014-2018 г.

Специализация по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2007-2013 г.

Медицински Факултет, МУ-София; Магистър – лекар

2002-2007 г.

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София

1995-2002 г.

133 СОУ „А. С. Пушкин“, гр. София

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Публикации в български списания

Множество участия в конгреси, конференции, лекции, семинари

Учaстия в международен workshop

Курсове по Лапароскопия, Ултразвук в Акушерството и Гинекологията

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2018 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2014 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, руски език

д-р Васил Димов

Професионална дейност

2018-2022г. – Лекар акушер-гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

2019-2022г. – Лекар акушер-гинеколог в МЦ „ Хера“ гр. София

2014-2018г. – Специализант по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2019-2022г. – Асистент на български и чуждестранни студенти към катедра „Акушерство и Гинекология“, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

2019г. – Спечелен конкурс за асистент към катедра „Акушерство и Гинекология“, гр. София, „Майчин дом“

2018г. – Специалност по Акушерство и Гинекология; Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2014-2018 г. – Специализация по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2007-2013г. – Медицински Факултет, МУ-София; Магистър – лекар

2002-2007г. – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София

1995-2002г. – 133 СОУ „А. С. Пушкин“, гр. София

Научни трудове и дейност

Публикации в български списания

Множество участия в конгреси, конференции, лекции, семинари

Учaстия в международен workshop

Курсове по Лапароскопия, Ултразвук в Акушерството и Гинекологията

Професионални организации

От 2018г.  – Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2014г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, руски език